Inauguration
Mushayara Bhatakal
Sagar Sarhadi
T News Interview 2011
T news Interview 2012
Mushayara Fatehpur
Mushayara Katiyar
Urdu ki Nazam
Apne apse
Goodfeal
Saccha mazahab
All India mushaira
All India mushaira Umarkheda
All India mushaira Barabanki
All India mushaira Pathare
All India mushaira Noida
All India mushaira Kalmanori
Mushaira Hyderabad
Rajasthani Geet
Election Aa gaya
Munsif
Arz kiya hai
Arz kiya hai